PRO VICE CHANCELLOR UKM CAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

INTRODUCTION

Treasurer Department (Kuala Lumpur Campus) began operating in July 1997 by acting as the heart of the UKM Hospital in terms of planning, implementing and monitoring the hospital's financial management. Earlier, the department led by the Head of Department (W48), four (4) financial officers (W41) headed Procurement, Supply & Store Unit, Payment Unit, Revenue & Assessment Unit and Account & System Unit.

Taking into account the current needs, financial functions, and integrity entrusted, several sections / units are created to strengthened in achieving the vision and mission of the UKM Kuala Lumpur Campus. Today, the Treasurer Department is headed by a Deputy Director (Finance) with a total of 175 people.

Bahagian Pentadbiran

Bahagian ini mengurus perancangan perjawatan, pengurusan latihan, penyelenggaraan aset/inventori Kewangan, tempahan cop, serahan cek bayaran kepada pembekal/kakitangan dan pentadbiran Jabatan.

Maklumat Lanjut

Bahagian Perolehan

Bahagian ini telah distruktur semula dan 3 unit baru di bawah bahagian ini iaitu Unit Pengurusan Tender Dan Sebut Harga, Unit Pengurusan Pesanan Rasmi dan Unit Pengurusan Pembekal yang bertanggungjawab dalam mengurus perolehan di Kampus Kuala Lumpur.

Maklumat Lanjut

Bahagian Hasil

Melestarikan pengurusan dan kawalan terimaan hospital, maka bahagian ini distruktur semula aktiviti-aktivitinya, iaitu pengurusan hasil pesakit dan lain-lain hasil dan pembangunan perniagaan.

Maklumat Lanjut

Bahagian Bayaran dan Kawalan

Bahagian Bayaran dan Kawalan terdiri daripada Unit-unit yang menguruskan pembayaran kepada pembekal dan kakitangan dan unit-unit yang bertindak untuk mengawal proses pengurusan kewangan secara keseluruhannya.

Maklumat Lanjut

ORGANISATION CHART

DIRECTORY

Puan Wan Omi Binti Wan Yussop

Pengurus Kanan Kewangan / Ketua Bahagian Bayaran dan Kawalan

wanomi@ppukm.ukm.edu.my

03-9145 5205

Puan Nor Liza Abd Halim

Pengurus Kanan Kewangan / Ketua Bahagian Perolehan

liza@ukm.edu.my

03-91458683

Puan Sharifah binti Baharum

Pengurus Kewangan / Ketua Bahagian Hasil

Shary@ukm.edu.my

03-9145 5233

Encik Norrul Izuhan B Shafri

Eksekutif Pentadbiran (Kanan)/ Ketua Bahagian Pentadbiran

izuhan@ppukm.ukm.edu.my

03-9145 5192

CONTACT US

Jabatan Bendahari Kampus Kuala Lumpur
Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja’afar,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, KualaLumpur

Telefon: +603 – 9145 5192/7940/ 5196/5195
Faksimili: +603 – 9145 6649
Laman Web: http://www.ppukm.ukm.my/kewangan