PRO VICE CHANCELLOR UKM CAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Circular

CircularTitleDateAttachment
Pekeliling Jabatan Pendaftar (Kampus Kuala Lumpur) Bil.1/2018Pemansuhan Sumbangan Tempat Letak Kenderaan Khas Kakitangan (Zon Cheras)8 June 2018Surat Pemakluman
Lampiran 1
Lampiran 2
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 1/2018Struktur Tadbir Urus Kampus Kuala Lumpur21 June 2018Surat Pemakluman
Lampiran
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 2/2018 Proses Penyediaan Dokumen Kerjasama (MoA/MoU) Kampus Kuala Lumpur30 July 2028Surat Pemakluman
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 3/2018Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Adalah Tanggungjawab Bersama17 December 2018Surat Pemakluman