Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Galeri

Gallery Cover

Majlis Pemakaian Jubah Graduan Doktor Falsafah KKL UKM 2019

Tarikh: 01/11/2019
Foto oleh: Bhg. Multimedia Korporat

Gallery Cover

Sukaneka Taska Permata

Tarikh: 12/10/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Persidangan Kebangsaan Pusat Perubatan Akademik Kali Ke-2

Tarikh: 16/10/2019
Foto oleh: Hang Jebat Mukthtar Affandi

Gallery Cover

Perhimpunan Kakitangan KKL UKM Bil.3/2019

Tarikh: 23/08/2019
Foto oleh: Abd Rahman Putra Mohd Yunus

Gallery Cover

Program Bandar Tun Razak Sihat

Tarikh: 28/04/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Perhimpunan Kakitangan KKL UKM Bil.2/2019

Tarikh: 08/04/2019
Foto oleh: Bhg. Multimedia Korporat

Gallery Cover

Perhimpunan Kakitangan KKL UKM Bil.1/2019

Tarikh: 10/01/2013
Foto oleh: Bhg. Multimedia Korporat