Sebut Harga Bagi Menjalankan dan Menguruskan Perkhidmatan Kafeteria di Bangunan Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

SEBUT HARGA BAGI MENJALANKAN DAN MENGURUSKAN PERKHIDMATAN KAFETERIA DI BANGUNAN INSTITUT PERUBATAN MOLEKUL UKM (UMBI) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN