Daulat Tuanku – Hari Keputeraan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang Ke-74

 

Daulat Tuanku.
Semoga Allah Memberkati Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Bersempena Hari Keputeraan Ke-74.

Sembah Takzim daripada Institut Biologi Molekul Perubatan UKM.