Tahniah Ryia Illani Mohd Yunos Pelajar Doktor Falsafah (PhD)

Tahniah Ryia Illani Mohd Yunos Pelajar Doktor Falsafah (PhD), Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) di bawah penyeliaan Profesor Datuk Dr. A Rahman A Jamal, Dr. Nurul Syakima Ab Mutalib dan Dr. Nadiah Abu atas kemenangan Tempat Kedua Kategori Sains 3MT UKM 2021 dengan tajuk pembentangan “The Power of Precision Medicine in Combating Colon Cancer.”