Ucapan Tahniah – Dr. Muhammad Redha Abdullah Zawawi

Tahniah diucapkan kepada Dr. Muhammad Redha Abdullah Zawawi, Felo Penyelidik UMBI atas kejayaan penerimaan Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) yang bernilai RM49,400.00.

Tajuk Penyelidikan: “Unlocking Functional Hubs and Bottlenecks Associated with Pathogenesis of Diabetic Nephropathy by Modular Gene Co-Expression Analysis (mGCEA)

Tahniah!