Ucapan Tahniah – Dr. Nadiah Abu & Dr. Siti Aishah Sulaiman

Pengurusan Tertinggi dan Warga UMBI mengucapkan sekalung tahniah kepada Dr. Nadiah Abu dan Dr. Siti Aishah Sulaiman, Felo Penyelidik di UMBI atas pelantikan sebagai Penasihat Badan Pelajar UKM dan Persatuan Kelab Siswazah UMBI (Pelantikan oleh Timbalan Naib Cancelor Hal Ehwal Pelajar UKM). Pelantikan berkuatkuasa mulai 16 Mac 2022 sehingga 15 Mac 2024.