Ucapan Tahniah – Profesor Madya Dr. Nurul Syakima Ab Mutalib

Pengurusan Tertinggi dan Warga UMBI mengucapkan sekalung tahniah kepada  Dr. Nurul Syakima Ab Mutalib atas pelantikan sebagai Ahli Bersekutu Pertubuhan Akademi Profesor Malaysia berkuatkuasa mulai Mac 2022.