Ucapan Tahniah – Prof. Datuk Dr A Rahman

Pengurusan Tertinggi dan Warga UMBI mengucapkan sekalung tahniah kepada Prof. Datuk Dr. A Rahman A Jamal atas pelantikan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Etika Penyelidikan Dan Terapi Sel (NCERT) berkuatkuasa mulai 11 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2024.