VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.1/2022)

Tahniah buat Muhammad Nur Adam Hatta, Pelajar Sarjana Sains di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Sarjana Sains pada 25 February 2022 yang dibuat secara atas talian zoom dengan tajuk tesis Pelucidating The Role Of The Oral Microbiota, Parvimonas Micra, In Colorectal Cancer Pathology.

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Prof Madya Dr. Neoh Hui-min Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan barisan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Dr. Chin Siok Fong dan Dr. Ezanee Azlina Mohamad Hanif.