Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Bengkel Bulanan Manuskrip AhlilLah Alam Melayu 2017 – Siri Jun 2017

Tarikh: 08/06/2017 |  Foto oleh: Ahmad Bazri Mokhtar |  Kembali ke Indeks

Tajuk Syarahan: Syarah Manuskrip Kitab Tajjaliat Ibn Arabi & Manuskrip al-Hikam Ibnu Ato’illah al-Askandary
Oleh: Shaykh Rohimuddin Nawawi Al-Banten
Tarikh : 08-19 Jun 2017
Masa : 10.00 – 12.00 Malam
Tempat : Dewan Kuliah DK2.102, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM