Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Pengurusan dan Pentadbiran

Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sariyan


Prof. Madya Dr. Asyaari Muhamad


Dr. Junaini Kasdan


Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria


Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun


Pn. Sri Yanti Mahadzir


Cik Zaiton Arifin


En. Anuar Ahmad Mohd Taqi


Cik Suhaini Md Noor


En. Muhamad Shafiq Mohd Ali


En. Ahmad Bazri Mokhtar


Cik Noorasheedah Mohamad Said


Cik Farah Dina Ismail


Pn. Hamizatulazmah Abdul Hamid


En. Abdul Azzim Nawi


Cik Zarina Rosni


En. Zulhairi Midon