PENGENALAN

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) bermula sebagai Institut Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu (IBKKM) yang telah ditubuhkan pada 1 Disember 1972. Tujuan penubuhan ATMA ialah menawar program pengajian pascasiswazah iaitu Sarjana Persuratan dan Doktor Falsafah, menjalankan penyelidikan dalam Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu serta menjadi pusat rujukan bidang- bidang tersebut. Penukaran nama IKKBM kepada ATMA pada tahun 1992 telah meluaskan kajian Alam dan Tamadun Melayu dengan penambahan beberapa tujahan baru.

Semenjak penubuhannya, ATMA berpandukan takrifan yang luas tentang Alam dan Tamadun Melayu yang mencakupi aspek kerohanian falsafah, ilmu dan pemikiran, adab dan kesantunan, budaya material, dan semua aspek kehidupan dalam kosmologi Melayu. Hamparan Alam Melayu yang luas terbentang itu meliputi tanah, samudera dan angkasa dan dipayungi oleh Akal dan Budi Melayu.

Untuk menyahut cabaran global, ATMA menampilkan tamadun Melayu sebagai peradaban yang berdaya saing, dinamik, inovatif, dan pada masa yang sama santun dan peka terhadap agama dan tradisi leluhur.MISI

Menjadi institut terpilih yang memartabatkan bahasa dan tamadun Melayu serta mensejagatkan ilmu ketamadunan yang beracuan budaya kebangsaan berteraskan budaya Melayu.


VISI

ATMA bertekad untuk menjadi sebuah institut terulung yang menjadi pelopor inovasi dalam pembinaan ilmu pengetahuan tentang Alam dan Tamadun Melayu bagi mencapai aspirasi membentuk sebuah masyarakat bertamadun yang dinamik, barakhlak, berilmu, berkepimpinan dan berminda global.


MATLAMAT

 • Memperkukuh pengajian Pemikiran, Peradaban dan Teknologi Melayu.
 • Mengantarabangsakan pengajian Alam dan Tamadun Melayu sebagai penyumbang utama Peradaban Asia Tenggara.
 • Memperluaskan jaringan akademik dan intelek di Nusantara, Eropah, Asia Barat, Asia Tengah dan Asia Timur.

 

KEPIMPINAN ATMA
IBBKM (1972-1993) & ATMA (Mei 1993)

 1. Tan Sri Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1972-1975)
 2. Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh (1975-1976)
 3. Prof. Dato’ Dr. Mohd Ghazali Abd Rahman (Pengerusi JK Pentadbir IBKKM (1979-1981)
 4. Prof. Dr. Farid M. Onn (1982-1984)
 5. Prof. Dr. Ismail Hamid (1985-1987)
 6. Prof. Tan Sri Dato’ Ismail Hussein (1987-1993)
 7. Prof. Dato’ Dr. Wan Hashim Wan Teh (1993-1995)
 8. Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh (1995-1999)
 9. Prof. Ulung Datuk Dr Shamsul Amril Baharuddin (1999-2007)
 10. Prof. Dr. Che Husna Azhari  (2007-2009)
 11. Prof. Dr. Abdul Latif Samian (2009-2014)
 12. Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaluddin (2014-2017)
 13. Prof. Dr. Supyan Hussin