INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Yuran Pengajian

*(bagi pelajar yang mendaftar mulai Semester I, 2016/2017)

A. Sarjana Persuratan

Bil. Yuran Warganegara Bukan Warganegara
Sepenuh Masa
RM
Separuh Masa
RM
RM
1 Bon Persendirian Rujuk Jadual F
2 Pendaftaran 1010 885 1,410
3 Pengajian 1,335 1,085 3,000
4 Yuran Perkhidmatan & Aktiviti (Perincian di Jadual B) 845 625 1,085

B: Perincian Yuran Perkhidmatan & Aktiviti Siswazah Sarjana (Setiap Semester)

Bil. Perkara Warganegara Bukan Warganegara
Sepenuh Masa
RM
Separuh Masa
RM
RM
1 Kesihatan 75 40 120
2 Kebajikan & Insuran 35 35 180
3 Perpustakaan 150 75 200
4 Aktiviti Sukan & Rekreasi 20 10 20
5 Perkhidmatan ICT & Utiliti 80 40 80
6 Fasiliti 60 60
7 Tesis 425 425 425
JUMLAH 845 625 1,085

C) Doktor Falsafah

Bil. Yuran Warganegara Bukan Warganegara
Sepenuh Masa
RM
Separuh Masa
RM
RM
1 Bon Persendirian Rujuk Jadual F
2 Pendaftaran 1,010 885 1,710
3 Pengajian 1,735 1,535 3,900
4 Yuran Perkhidmatan & Aktiviti (Perincian di Jadual D) 745 525 985

D) Perincian Yuran Perkhidmatan & Aktiviti Siswazah Doktor Falsafah (Setiap Semester)

Bil. Perkara Warganegara Bukan Warganegara
Sepenuh Masa
RM
Separuh Masa
RM
RM
1 Kesihatan 75 40 120
2 Kebajikan & Insuran 35 35 180
3 Perpustakaan 150 75 200
4 Aktiviti Sukan & Rekreasi 20 10 20
5 Perkhidmatan ICT & Utiliti 80 40 80
6 Fasiliti 60 60
7 Tesis 325 325 325
JUMLAH 745 525 985
  1. Bayaran kemasukan adalah termasuk yuran pendaftaran, bon persendirian (bagi pelajar luar negara), yuran pengajian dan yuran perkhidmatan & aktiviti untuk semester pertama.
  2. Yuran pengajian dan yuran perkhidmatan & aktiviti akan dikenakan pada setiap semester kepada semua pelajar.
  3. Pelajar dikehendaki membayar yuran pengajian dan yuran perkhidmatan & aktiviti sebelum pendaftaran setiap semester/sesi sepanjang tempoh pengajian.
  4. Yuran tesis yang dicajkan di bawah yuran perkhidmatan & aktiviti akan dikenakan setiap semester untuk had maksimum 4 semester.
  5. Pelajar bukan warganegara akan dikenakan caj RM180.00 selepas tesis diserahkan bagi bayaran insuran pada setiap semester sehingga konvokesyen.

BAYARAN URUSAN IMIGRESEN DAN BON PERSENDIRIAN
Semua urusan imigresen pelajar antarabangsa akan diuruskan oleh Education Malaysia Global Services (EMGS) dan bagi pelajar baru, bayaran yang dikenakan adalah seperti berikut:-

E) Bayaran untuk urusan di EMGS

Bil. Perkara Setahun
(RM)
Dua Tahun
(Warga Indonesia Sahaja)
(RM)
1 Yuran Pemprosesan 1,060 1,209
2 i-Kad 53 106
3 Pass/Stiker 60 120
4 Multiple Entry Visa 50 100
JUMLAH 1,223 1,535

Berdasarkan kepada Peraturan Imigresen Malaysia, Bon Persendirian akan dikenakan kepada pelajar antarabangsa mengikut negara. Bon Persendirian hendaklah dibayar sebelum mendaftar sebagai pelajar baru. Bon Persendirian boleh dituntut semula setelah pelajar menamatkan pengajiannya di UKM dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Imigresen Malaysia.

F) Bon Persendirian Mengikut Negara

RM2,000.00 RM1,500.00
Canada Saudi Arabia
USA Africa
Colombia Australia
Angola British C.I
Burkina Faso Brunei
Burundi China
Cameroon Europe
Central African Republic Iran
Republic Congo Iraq
Republic Democratic Congo Portugal C.I
Cote D’Ivoire Taiwan
Djibouti Tunisia
Equatorial Guinea Vietnam
Eritrea
Ethiopia
Guinea-Bissau
Ghan
Liberia
Mali Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Western Sahara
RM1,000.00 RM750.00
Japan Bangladesh
South Korea Phillipines
Macao India
Hong Kong Myanmar
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
RM500.00 RM300.00
Indonesia Thailand
RM200.00 RM1,500.00
Singapore Fee for other countries

 

Lain-lain Yuran

Jenis Yuran PhD (RM) Sarjana (RM)
YURAN PEMERIKSAAN TESIS (Program Tesis Sahaja)  1500 750
YURAN PEMERISAAN SEMULA TESIS  500 400
YURAN LEWAT HANTAR NOTIS PENYERAHAN TESIS  30 30

 

 

Skip to content