INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Kadar Sewa Ruang

Bil.

Lokasi

Swasta/GLC/GLIC/GOC

Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO

Kakitangan/Pelajar

1.

Istana Puteri Bongsu & Taman Pantun

½ Hari

Sehari

½ Hari

Sehari

½ Hari

Sehari

Penggambaran Produksi
(RM)

1,300

2,200

1,150

1,800

780

1,300

Fotografi
(RM)

375

500

375

500

300

400

 

Maklumat lanjut:
Tel: +603 8921 5285/ 5280/ 4737

Skip to content