Kadar Sewa Ruang

Maklumat lanjut:
Tel: +603 8921 5280/ 4737