INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILIZATION

Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM) ditubuhkan di bawah Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2010 yang merupakan pusat pengembangan kajian ilmu di dalam manuskrip Melayu yang terdiri daripada pelbagai bidang dan cabang. PPMAM ini melakukan kajian terhadap manuskrip-manuskrip Melayu yang bertulisan jawi lama yang terdapat di alam Melayu dan melakukan kajian terhadap manuskrip mengenai alam Melayu yang ditemui di luar alam Melayu. Umum diketahui terdapat sekitar 10,000-15,000 judul manuskrip yang bertulisan jawi lama di 151 perpustakaan, arkib dan muzium di sekitar 28 buah negara di seluruh dunia. Sehingga kini lebih kurang 5% daripadanya telah dikaji, bakinya 95% lagi masih belum dikaji yang tidak diketahui isinya.

VISI

Menjadi pusat penyelidikan manuskrip alam Melayu yang terulung dalam negara, serantau dan antarabangsa

MISI

Menerokai serta membudayakan penyelidikan manuskrip alam Melayu bagi menimba dan manfaatkan ilmu sains dan teknologi Melayu dalam kalangan masyarakat masa kini

OBJEKTIF

STRATEGI

BIDANG KAJIAN PPMAM

Penyelidikan manuskrip alam Melayu termasuk tetapi tidak terhad kepada bidang berikut:

AKTIVITI PPMAM

Maklumat lanjut, sila hubungi:

Ts. Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria 

Ketua Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu,
Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu,
Aras 4, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor.
Tel:  03-8921 5822/ 3323/ 3645
Faks:   03-8925 4698

Skip to content