Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Bicara Persada ke-37- PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM SEKTOR AWAM: BOLEH DIKOMPROMI?

Tarikh: 06/07/2017 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Bicara Persada ke-37 yang bertajuk “PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM SEKTOR AWAM: BOLEH DIKOMPROMI?”