Persidangan Siswazah Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu 2018 (PERSIPMAM)

Siswazah yang telah/ sedang mengkaji manuskrip Alam Melayu dijemput untuk sama-sama berkongsi pengalaman dalam penyelidikan yang dijalankan dalam persidangan PERSIPMAM 2018.

Maklumat lanjut:
Tel: 6038921 3645 / 4602
Mel-e: persipmam@gmail.com