Seminar Antarabangsa ke-10 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu

Pihak ATMA amat berbesar hati mengundang para pengkaji, ahli akademik, para pelajar siswazah, dan pencinta warisan persekitaran Alam Melayu untuk menghantar kertas kerja untuk dibentangkan dalam seminar berkenaan. Tarikh penting dan kadar bayaran adalah seperti berikut:

Tarikh : 18-19 November 2017
Tempat : Mahkota Hotel, Melaka

Tarikh akhir penghantaran astrak : 1 September 2017
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh : 2 Oktober 2017

Kadar bayaran:
Ahli EMS: RM 350.00 | Bukan Ahli: RM 450.00