Kala Kembali Banjir

KEBARANGKALIAN BANJIR

Kebarangkalian banjir atau return period (kala kembali) adalah anggaran jarak masa antara kejadian berdasarkan magnitud atau saiz seperti gempa bumi, banjir dan aliran luahan sungai. Secara teorinya, kebarangkalian untuk sesuatu kejadian berlaku ialah sekali dalam mana-mana tahun.

Kebarangkalian banjir bagi Lembangan Langat iaitu Sungai Langat diukur melalui magnitud luahan sungai iaitu melalui catatan rekod daripada stesen siren Pekan Kajang, Daerah Hulu Langat bagi tempoh 30 tahun iaitu tahun 1981 hingga 2011 di bawah seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor.

Tahun

Luahan Maksimun (m3/s)

Taraf Magnitud (m)

Kala Kembali (Tahun)

% Kebarangkalian

2009

360.8

1

57.36

1.74

2004

212.0

2

20.59

4.87

1982

207.1

3

12.55

7.49

2008

173.5

4

9.02

11.09

2006

135.7

5

5.78

17.30

2007

87.6

6

4.70

21.28

1985

85.5

7

4.25

23.53

1993

85.4

8

3.75

26.67

2011

74.1

9

3.36

29.76

1995

56.2

10

3.04

32.89

1984

55.7

11

2.78

35.97

2005

55.2

12

2.56

39.06

2010

54.2

13

2.37

42.19

1991

50.8

14

2.21

45.25

2000

49.3

15

2.06

48.54

1988

48.0

16

1.94

51.55

1997

45.7

17

1.83

54.64

2002

45.7

17

1.83

54.64

1981

44.9

19

1.64

60.98

1989

41.8

20

1.56

64.10

1983

40.5

21

1.49

67.11

1996

37.2

22

1.42

70.42

1994

36.7

23

1.36

73.53

1987

36.1

24

1.31

76.34

1986

31.3

25

1.26

79.37

1990

28.4

26

1.21

82.64

2003

27.1

27

1.17

85.47

1992

25.7

28

1.12

89.29

2001

24.1

29

1.09

91.74

1999

23.8

30

1.05

95.23

1998

14.2

31

1.02

98.04

Berdasarkan catatan rekod, nilai luahan yang tertinggi yang pernah diukur sepanjang tempoh 30 tahun ialah pada tahun 2009 iaitu 360.8 m3/s yang membawa kebarangkalian banjir sekali dalam tempoh 57.36 tahun dengan peratusan kebarangkaliannya ialah 1.74. Bagaimanapun, kebarangkalian banjir ini tidak harus dilihat sebagai tepat kerana kejadian ulangan banjir akan berlaku bergantung kepada situasi dan keadaan cuaca semasa seperti Fenomena La-Nina, perubahan cuaca ekstream dan juga musim monsoon. Bagi Sungai Jeloh yang berada dalam linkungan Lembangan Langat tidak dapat diperolehi memandangkan tiada stesen kawalan aras banjir dibina disepanjang sungai tersebut meskipun Sungai Jeloh adalah faktor utama berlakunya banjir kilat di Pekan Kajang.