Aras Air

Aras air dicerap automatik bagi Sungai Langat, Alur Ilmu UKM dan Sungai Jenderam.