Hubungi

Prof. Dr. Mohd Ekhwan Toriman

Ketua Penyelidik UKM-AP-PLW-05-2010
Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43650 Bangi, Selangor.
No.03-89213648