E-Langat

E-Langat merupakan satu tranformasi penyampaian maklumat berkaitan hidrologi khususnya di kawasan Lembangan Sungai Langat. Sungai-sungai utama dipilih kerana terdapat stesen pemonitoran automatik yang dipantau 24 jam untuk pengukuran data hidrologi. Sungai terpilih terdiri daripada:

1. Sungai Langat

Stesen Pemonitoran Automatik Sungai Langat

2. Sungai Jenderam

 

 

 

 

 

 

Stesen Pemonitoran Automatik Sungai Jenderam

2. Alur Ilmu UKM

 

 

 

 

 

 

 

Stesen Pemonitoran Automatik Stesen Alur Ilmu UKM

Pemonitoran data berkaitan kualiti air, aras air dan luahan air secara automatik dicerap bagi stesen-stesen tersebut.