Luahan

Data luahan air dikira berdasarkan rumus Manning, berdasarkan aras air semasa yang diukur secara automatik bagi stesen automatik utama iaitu Alur Ilmu UKM, Sungai Langat dan Sungai Jenderam.