Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences

The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences telah diadakan pada Thursday, April 25, 2019, Thammasat University, Thailand.

Seminar Penyelidikan Pengurusan Berkualiti Ubat-ubatan Siri 1/2019

Pusat Pengurusan Berkualiti Ubat-ubatan telah menganjurkan Seminar Penyelidikan Siri 1/2019. Siri Seminar Penyelidikan ini meliputi topik “Sistematic Review and Meta-Analysis Workshop”.

MSc / PhD bawah seliaan Prof. Madya Dr. Juriyati Jalil

We are seeking a highly motivated candidate with strong academic background in pharmaceutical sciences, pharmacy, chemistry, biosciences, biomedical sciences or related areas. The research project

Program Kolaborasi Strategik antara UKM dengan Duopharma Biotech Berhad

Program ini memuatkan tiga acara; Majlis Menandatangani MoA Penyelidikan HPBI, Syarahan CEO, Majlis Pelancaran Kem Keusahawanan JATI.

[Hebahan] : Program Kolaborasi Strategik antara UKM dengan Duopharma Biotech Berhad

Fakulti Farmasi dengan kerjasama Pusat Hubungan Industri dan UKM GSB akan mengadakan Program Kolaborasi Strategik antara UKM dengan Duopharma Biotech Berhad seperti berikut:

Ceramah jemputan daripada Natoli Engineering Inc.

Dr. Parthiban Anbalagan daripada Natoli Engineering Company, Inc. telah menyampaikan ceramah bertajuk “Formulation & Manufacturing of Tablets – From Development to Production”.

Calon MSc. / Ph.D. diperlukan.

We are seeking a highly motivated candidate with strong academic background in pharmacology, biosciences, biomedical sciences, chemistry, biology or related areas. The research project focuses

Lawatan daripada Widya Mandala Catholic University, Indonesia

Pada 27 Februari 2019, seramai 23 orang pelajar farmasi termasuk pensyarah dari Widya Mandala Catholic University telah melawat Fakulti Farmasi, UKM. Beberapa program telah diadakan

Lawatan daripada Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, Philippines

Fakulti Farmasi, UKM telah menerima lawatan daripada Fakulti Farmasi, Universiti Santo Tomas, Filipina.

Perbincangan penyelidikan

Perbincangan penyelidikan di antara FFar, Jabatan Oftalmologi FPer dan Santen Pharma Malaysia Sdn Bhd.