Space Science Centre Associate Fellow

NONAMEE-MAILDEPARTMENTFACULTY
1Prof. Dr. Mohd Alauddin Mohd Alimama@eng.ukm.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
2Prof. Dr. Mohamad Tariqul Islamtariqul@ukm.edu.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
3Dr. Kalaivani Chellapankckalai@ukm.edu.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
4Dr. Gan Kok Benggankokbeng@ukm.edu.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
5Prof. Dr. Mahamod Ismailmahamod@ukm.edu.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
6Prof. Dr. Norbahiah Misranbahiah@ukm.edu.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
7Prof. Madya Dr. Mandeep Singh Jit Singhmandeep@ukm.edu.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
8Dr. Alina Marie Hasbialina@eng.ukm.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
9Encik Hilmi Sanusihilmi@eng.ukm.myKejuruteraan Elektrik, Elektronik dan SistemKejuruteraan dan Alam Bina
10Prof. Madya Dr. Rosadah Abdul Majidrosadah@ukm.edu.myPendidikan dan Kesihatan KomunitiPendidikan
11Prof. Dato' Dr. Baharudin Yatimbaha@ukm.edu.myPusat Pengajian Fizik GunaanSains dan Teknologi