Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pencerapan Bumi | Earth Observation Centre

Lt. Kol. Bersekutu (PA) Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud

Expertise

  • Engineering Sciences - Geomatic
  • Engineering - Geographic
  • information system (GIS)
  • Engineering - Surveying and mapping
  • Engineering - Spatial data modelling and database

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Syarina Md Sah


Azizah Ahmad


Khirunnisa Mazelan


Nur Khairun Ayuni Jusoh Sukri


Ahmad Tarmizi Mohd Azmi