Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Professor Adjung | Adjunct Professor

Dato’ Ir. Dr. Nik Mohd Kamel Nik Hassan

Expertise

  1. Coastal Engineering Design and Modelling
  2. Water Resources and Management
  3. Environmental Impact Assessment

Dr. Noordin Ahmad

Expertise

  1. GNSS Positioning
  2. GIS and Spatial Analysis Remote Sensing
  3. Geospatial and Mapping