Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Felo Penyelidik | Research Fellow

Prof. Madya Dr. Mohammad Rashed Iqbal Faruque

Expertise

 • Metamaterials
 • Electromagnetic Wave and Propagation
 • Electromagnetic Radiation
 • Electromagnetic Compatibility
 • Antenna and Wireless Application

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Teh Wai Leong

Expertise

 • Magnetospheric physics
 • Satellite data analysis

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Sabirin Abdullah

Expertise

 • Ionospheric
 • GPS Research

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Ts. Dr. Norsuzlin Mohd Sahar

Expertise

 • RF and Microwave
 • Instrumentations
 • Antenna Design

UKM Sarjana Profile


Dr. Kuhan Chandru

Expertise

 • Astrobiology
 • Environmental Organic Geochemistry
 • Marine Biology
 • Origins of Life

UKM Sarjana Profile

Google Scholar

Website : www.kuhanchandru.com


Ts. Dr. Wan Shafrina Wan Mohd Jaafar

Expertise

 • Remote Sensing
 • Geographical Information System
 • Machine Learning - Forestry Modelling, Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Ooi Chel Gee

Expertise

 • Chemical weather prediction model (WRF-CMAQ)
 • Biomass burning emission and transport
 • Urban climate and pollution

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Wee Hin Boo

Expertise

Coral Reef Ecology, Phylogenetics of symbiosis

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Samir Salem Omair Al-Bawri

Expertise

 • Wireless Communication
 • RF and Microwave
 • Antenna and Propagation
 • Metamaterials
 • Localization Estimation Techniques

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Touhidul Alam

Expertise

 • Satellite communication
 • Metamaterials
 • Antenna and Propagation
 • Electromagnetic Radiation
 • Microwave Sensor

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Siti Norliyana binti Harun

Expertise

 • Life cycle assessment
 • Water footprint
 • Big data analytic

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Noorashikin binti Md. Noor

Expertise

 • Marine Biology
 • Aquaculture
 • Climate Change
 • Fisheries Science
 • Environmental Science
 • Fisheries Management

UKM Sarjana Profile

Google Scholar


Dr. Ahasanul Hoque

Expertise

 • Microwave sensor for Satellite
 • Metamaterial for satellite & Space applications
 • Metasurface & Remote Sensing
 • Metasurface Modelling
 • Electromagnetic Plasmonic Metasurfaces

UKM Sarjana Profile

Google Scholar