Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Pentadbiran

Prof. Dr. Mohd Nizam Mohd Said

Expertise

  • Forestry Sciences - Biodiversity and Conservation - Dynamic of forest ecosystems.
  • Biological Sciences - Ecology -Terrestrial ecology.
  • Biological Sciences - Biodiversity and Conservation - Species diversity.

UKM Sarjana Profile


Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah

Expertise

  • Manufacturing, Satellite Navigation
  • Ionospheric Research

UKM Sarjana Profile


Abdul Na’em Suhaime


Noridawaty Mat Daud


Muhamad Roszaini Roslan


Nurul Ain Nordin


Noor Shuhaira Rejab


Mohd Azlan Shah Jaafar


Siti Aisyah Mohamed


Mohd Sayuti Che Hamid


Nur Afiqah Mohd Zaidi


Nur Zaimah Abd Wahid


Balqis Md. Desa


Mohd Zaki Md Kalyubi