Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Arkib Berita

Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 17/2017: Managing Thesis Effectively using MS Word: Gaya UKM Template.

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 17/2017: Managing Thesis Effectively using MS Word: Gaya UKM

Syarahan Umum Pusat Siswazah Siri 12/2017:Writing a Journal Paper and Publication Strategies

Syarahan Umum Pusat Siswazah Siri 12/2017:Writing a Journal Paper and Publication Strategies Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia ingin menjemput para pelajar pascasiswazah

Sesi Teh Tarik Pusat Siswazah UKM: Hak-hak Wanita dan Keluarga

Sesi Teh Tarik Pusat Siswazah UKM: Hak-hak Wanita dan Keluarga JOM sertai kami bersama Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal, Timbalan Naib Canselor, Pelajar &

Syarahan Umum Pusat Siswazah UKM Siri 11/2017 Complimentary Coaching for Ph.D and Masters Students

Syarahan Umum Pusat Siswazah UKM Siri 11/2017 Complimentary Coaching for Ph.D and Masters Students Para pelajar pascasiswazah yang dihormati, Terima kasih kerana berminat menyertai program yang kami anjurkan.

Lawatan Penyelidikan Industri Pusat Siswazah UKM Siri 8/2017: B.U.M Marketing (M) Sdn Bhd, Kepong, Kuala Lumpur

Lawatan Penyelidikan Industri Pusat Siswazah UKM Siri 8/2017: B.U.M Marketing (M) Sdn Bhd, Kepong, Kuala Lumpur Para Pelajar Pascasiswazah Yang Dihormati, Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia

Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 20/2017 Training Of Trainer (TOT) ​ Managing Thesis Effectively using MS Word: Gaya UKM Template

Jemputan: Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 20/2017 Training Of Trainer (TOT) ​ Managing Thesis Effectively using MS Word: Gaya UKM Template Para p​elajar p​ascasiswazah y​ang d​ihormati, Sukacita dimaklumkan bahawa

The UKM Graduate Centre Public Lecture Series 10/2017: Transforming Sugar Cane Wastes to Construction Material: An Innovative Autoclaved Aerated Concrete (AAC) for Low Energy Buildings

The UKM Graduate Centre is pleased to invite you to join The UKM Graduate Centre Public Lecture Series 10/2017: Transforming Sugar Cane Wastes to Construction

Lawatan Penyelidikan Industri Pusat Siswazah UKM Siri 7/2017: INSTITUT GENOM MALAYSIA

Lawatan Penyelidikan Industri Pusat Siswazah UKM Siri 7/2017: INSTITUT GENOM MALAYSIA Terhad kepada 30 peserta sahaja. Tarikh : 19 Julai 2017 (Rabu) Masa : 9.00

Bengkel Pusat Siswazah Siri 19/2017: Penulisan Kajian Pustaka Berimpak

Bengkel Pusat Siswazah Siri 19/2017: Penulisan Kajian Pustaka Berimpak Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan Bengkel Pusat Siswazah Siri 19/2017:

The UKM Graduate Centre Public Lecture Series 9/2017: Supervisor-student relationship for a successful postgraduate research journey.

The UKM Graduate Centre Public Lecture Series 9/2017: Supervisor-student relationship for a successful postgraduate research journey. Dear Students, The UKM Graduate Centre is pleased to