Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Arkib Berita

KONVOKESYEN KE-49 – CAPAIAN KEPADA SISTEM KONVOKESYEN UKM / 49TH CONVOCATION – ACCESS TO UKM’S CONVOCATION SYSTEM

Capaian ke Sistem Konvokesyen UKM boleh dibuat mulai 18 Oktober 2021 (Isnin) bermula pukul 3.00 petang. Capaian ke sistem ini hanya melibatkan graduan tahun 2021

GARIS PANDUAN KEMASUKAN PELAJAR ANTARABANGSA SECARA FIZIKAL KE UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Garis Panduan Kemasukan Pelajar Antarabangsa ke UKM (18 Feb 2021) Guideline for Admission of International Students to Campus (18th Feb 2021)

SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN BAGI TUJUAN PEMINDAHAN KREDIT MELALUI APEL (C) DAN MAKLUMAT JAWATANKUASA APEL (C) DI FAKULTI

Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat/Hospital Pengajar Universiti Kebangsaan Malaysia   YBhg. Prof./Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, PEKELILING AKADEMIK BIL.  2/2021 SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN BAGI TUJUAN PEMINDAHAN KREDIT MELALUI APEL (C)

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT UKM

Dasar Keselamatan ICT UKM (selepas ini disebut sebagai “Dasar”) diwujudkan untuk menjamin kesinambungan bisnes Universiti dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. Dasar ini juga bertujuan

PELANTIKAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Tahniah diucapkan kepada Ybhg. Prof. Dato’ Dr. Mohd Ekwan Hj Toriman atas pelantikan sebagai Naib Canselor UKM yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2021.  

PEMAKLUMAN PELUASAN SKOP ISMS / IMPLEMENTATION OF ISMS

Assalamualaikum dan salam sejahtera,   Tuan/Puan,   Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Akademik UKM telah disenaraikan sebagai salah satu PTj di bawah pelaksanaan Sistem Pengurusan

PEMAKLUMAN BERHUBUNG EDARAN TRANSKRIP SECARA PERCUMA KEPADA GRADUAN SARJANA MUDA SESI 2019/2020

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera   Saudara/i,   PEMAKLUMAN BERHUBUNG EDARAN TRANSKRIP SECARA PERCUMA KEPADA GRADUAN SARJANA MUDA SESI 2019/2020   Dengan segala hormatnya, perkara di

TATACARA PEMBAYARAN WANG PROSES/DENDA

MAKLUMAN MENGENAI TATACARA PEMBAYARAN YURAN/WANG PROSES/DENDA Panduan Kaedah Bayaran Yuran Terkini Fees Payment Method

GARIS PANDUAN BESERTA BORANG PERMOHONAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENEGAK DAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENDATAR (PINDAAN 2020)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Dekan/Pengarah Fakulti/Pusat Universiti Kebangsaan Malaysia Timbalan Dekan (Prasiswazah)/ Timbakan Dekan (Akademik) Fakulti Ketua Penolong Pendaftar Kanan/Ketua Penolong Pendaftar/Penolong Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar/Ketua