GARIS PANDUAN BESERTA BORANG PERMOHONAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENEGAK DAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENDATAR (PINDAAN 2020)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Dekan/Pengarah
Fakulti/Pusat
Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Dekan (Prasiswazah)/
Timbakan Dekan (Akademik)
Fakulti

Ketua Penolong Pendaftar Kanan/Ketua Penolong Pendaftar/Penolong Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar/Ketua Pentadbiran
Fakulti/Pusat
Universiti Kebangsaan Malaysia

Semua Staf
Pusat Pengurusan Akademik

YBhg. Prof./Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

GARIS PANDUAN BESERTA BORANG PERMOHONAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENEGAK DAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENDATAR (PINDAAN 2020)

Dengan hormatnya izinkan saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Akademik telah membuat pindaan garis panduan dan borang permohonan pemindahan kredit secara menegak dan pemindahan kredit secara mendatar merujuk kepada Peraturan-peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Sarjana Muda) 2020 dan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran UKM (semakan 2017). Sehubungan itu, bersama-sama ini dilampirkan garis panduan beserta borang seperti yang tersebut di atas untuk makluman dan perhatian YBhg. Prof./Dato’/Datin/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

 

GARIS PANDUAN PEMINDAHAN KREDIT MENEGAK kemaskini 01 Oktober 2020

BORANG PERMOHONAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENEGAK kemaskini 01 Oktober 2020

GARIS PANDUAN PEMINDAHAN KREDIT MENDATAR kemaskini 01 Oktober 2020

BORANG PERMOHONAN PEMINDAHAN KREDIT SECARA MENDATAR kemaskini 01 Oktober 2020