Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Senate Unit

Mrs. Suriani Shuhatdi

Head of Senate Unit

  • In charge of Senate, Academic Senate Committee (JKAS) and Academic Planning & Development Committee (JPPA) meeting management

Mrs. Roslinda Basiran@Basir

Secretariat for Academic Planning and Development Committee meeting (JPPA)


Mr. Muhamad Faiz Mohd Zawawi

Secretariat for Academic Senate Committee (JKAS) meeting


Ms. Siti Nur Athirah binti Ismail

Assists in preparing paperwork for Senate meeting