Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Office Assistant (N11)

Mr. Khairuddin Hashim

In charge of immigration matter at Putrajaya


Mrs. Siti Zulaikha Shah Johan

In charge of i-Kad matter


Mr. Azhari Abd. Wahab


Mr. Shaifull Bhari Mohd. Ariff


Mr. Mohammad Adli Awalludin

Assists in student admission (Undergraduate)