Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Senior Assistant Registrar N44

Ms. Suhaida Abd Rahman

Head of Examination Unit (Undergraduate)

In charge of examination and graduation matters, examination timetable and disciplinary offense involving examination.


Mr. Muhammad Redzuan Zainol Abidin

Head of Registration Unit (Undergraduate)

  • In charge of course offered every semester, registration of courses, deferment of studies, arrangement of lecture timetable

Mrs Zaimi Makhtar

Head of Registration and Examination Unit (Postgraduate)