preloader

+03 8911 8515

pghalaf@ukm.edu.my

MAKMAL
I-CRIM

Menyediakan perkhidmatan instrumentasi penyelidikan saintifik yang berkualiti tinggi kepada penyelidik, agensi kerajaan dan industri.

Arrow
MAKMAL
BIOSERASI

Menyediakan perkhidmatan berkualiti dalam penilaian keselamatan ketoksikan dan biokeserasian yang mematuhi piawaian dan peraturan antarabangsa dengan integriti dan profesionalisme.

Arrow
PUSAT PENYELIDIKAN
LANGKAWI (PPL)

Penyelidikan bermula dengan pemuliharaan warisan tabii (geologi dan biologi) dan warisan budaya, kemudiannya diterjemahkan ke sektor geopelancongan berasaskan pengetahuan, sehingga menjurus kepada tindakan yang membawa kepada kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Arrow
PUSAT PENYELIDIKAN
TASIK CHINI (PPTC)

Menggalakkan aktiviti penyelidikan, pendidikan awam dan pelancongan di kawasan Tasik Chini Rizab Biosfera berasaskan warisan tabii (kepelbagaian biologi dan geologi) serta budaya komuniti setempat di dalam ekosistem hutan hujan tropika tanah rendah dan tasik air tawar.

Arrow
PUSAT PENYELIDIKAN
MARIN (EKOMAR)

Penyelidikan terhadap sumber-sumber dan ekosistem marin dengan tujuan pemuliharaan dan pemeliharaan ekosistem kehidupan marin.

Arrow
PUSAT PENYELIDIKAN
BUKIT FRASER (PPBF)

Memperkasa pengajaran dan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan biologi, teknologi nano, hidrologi, geologi, bencana alam, botani, ekologi, tanah,flora dan fauna, dan persekitaran sosial.

Arrow
PENGENALAN

ALAF-UKM

Pusat Pengurusan Makmal Alami dan Fizikal UKM atau ALAF-UKM telah diluluskan penubuhannya pada 8 September 2022, ia merupakan hasil penstrukturan semula beberapa pusat penyelidikan yang terdiri daripada 4 buah makmal alami dan 2 buah makmal fizikal.

Berita & Pengumuman

Berita Terkini

Di sini anda akan menemui berita & pengumuman terkini dari ALAF-UKM. Semak semula dengan kerap untuk kemas kini terkini.

Makmal Bioserasi, ALAF-UKM Hab Pengujian Keselamatan Produk Malaysia dan Antarabangsa

Makmal Bioserasi telah berjaya untuk menjadi MAKMAL DALAM UNIVERSITI PERTAMA DI ASEAN yang memperoleh pematuhan bagi semua kategori produk di…

UKM Terima Pengiktirafan di Atas Usaha Pengekalan Status Man and The Biosphere Programme (MAB) UNESCO Tasik Chini

Tasik Chini, Pahang telah berjaya mengekalkan status Tapak Rizab Biosfera di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu…

Tahniah dan syabas diucapkan kepada Makmal Bioserasi

Tahniah dan syabas diucapkan kepada Makmal Bioserasi yang telah berjaya mengekalkan status pematuhan kepada Program Komplians OECD Good Laboratory Practice…

Skip to content