Tasik Chini, Pahang telah berjaya mengekalkan status Tapak Rizab Biosfera di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) melalui program Man and the Biosphere Programme (MAB). Keputusan ini dicapai dalam mesyuarat The 35th Session of the International Coordinating Council of Man and the Biosphere Programme (ICC MAB35) 2023 di Paris, Perancis pada 14 Jun 2023 yang lalu.

Sehubungan dengan pengiktirafan ini, pihak Kerajaan Negeri Pahang telah mengadakan satu majlis bagi meraikan pengekalan status Man and the Biosfera (MAB) UNESCO Tasik Chini, pada 5 September 2023 bertempat di Swiss-Bell Hotel, Kuantan, Pahang.

Universiti Kebangsaan Malaysia melalui Pusat Penyelidikan Tasik Chini (PPTC), Pusat Pengurusan Makmal Alami dan Fizikal UKM (ALAF-UKM) telah menerima penghargaan bersama pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri yang terlibat secara langsung dalam penghasilan pelaporan semakan berkala UNESCO (Periodic Review).  Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan  kepada pasukan Task Force yang merangkumi pasukan penyelidik daripada kakitangan UKM diketuai oleh Dr Shazrul serta UKM Pakarunding yang membawa nama UKM dalam usaha mengekalkan status Rizab Biosfera ini.

Penghargaan khas oleh Kerajaan Negeri Pahang turut diberikan kepada Profesor Kehormat Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dato’ Sri Dr. Mushrifah Hj Idris di atas inisiatif dan usaha beliau mengetengahkan Tasik Chini sebagai tapak Rizab Biosfera Man and the Biosfera (MAB) UNESCO yang pertama di Malaysia. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada pasukan Task Force yang merangkumi pasukan penyelidik daripada kakitangan UKM dan juga

Majlis itu disempurnakan oleh YAB Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri Haji Wan Rosdy bin Wan Ismail dan turut dihadiri oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli), Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), YBrs. Abdul Wahid bin Abu Salim yang mewakili  YB Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.

Majlis itu juga turut dihadiri oleh Pengarah Perhutanan Negeri Pahang, Dato’ Dr. Mohd Hizamri Bin Mohd Yasin, Profesor Kehormat UKM, Profesor Dato’ Sri Dr. Mushrifah Hj Idris, Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang, YB Dato’ Sri Hj Mohd Sharkar bin Shamsudin, Setiausaha Kerajaan Pahang, YB Dato’ Sri Hj Zulkifli bin Hj Yaacob, Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia (Dasar & Perancangan), Dato’ Hj. Zahari bin Ibrahim serta barisan pentadbiran negeri Pahang.

#MABUNESCO #RizabBiosferaMAB #TasikChini #UKM #PPTC #PPTCUKM #ALAFUKM #MAB35 #UNESCO #Pahang1st