Bengkel Semakan Program ATMA 2024

Bengkel Semakan Program ATMA 2024

Tarikh  : 13 Februari 2024 (Selasa)
Masa: 8.30 pagi – 4.30 petang
Tempat: Mawar 2, Level 1, Bangi Resort Hotel
Penatar: Prof. Madya Ts. Dr. Zulkefli Mansor (Timbalan Pengarah (Pembangunan Kurikulum)), Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum UKM