Majlis Pemeteraian Memorandum Perjanjian (MoA) UKM-JNU

Majlis Pemeteraian Memorandum Perjanjian (MoA)
Kursi Pengajian Bahasa Melayu antara UKM dan Jawaharlal Nehru University (JNU), India.

Tarikh: 17 Januari 2023 (Selasa)
Masa: 9.00 pagi
Tempat: Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM