Majlis Penandatanganan Perjanjian Penyelidikan dan Penerbitan

Majlis Penandatanganan Perjanjian Penyelidikan dan Penerbitan antara Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Lembaga Muzium Negeri Kedah.