PANGGILAN MAKALAH: Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (JATMA) terbitan 2024.

PANGGILAN MAKALAH: Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (JATMA) terbitan 2024.
Sukacita dimaklumkan bahawa Sidang Editorial JATMA ingin menjemput para pemakalah untuk menyumbang manuskrip bagi penerbitan JATMA 2024.
Penyerahan makalah: ijmwc@ukm.edu.my
Laman Jurnal: www.ukm.my/jatma