PANGGILAN MAKALAH: Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (JATMA) terbitan Januari 2024

Sukacita dimaklumkan bahawa Sidang Editorial JATMA ingin menjemput para pemakalah untuk menyumbang manuskrip bagi penerbitan Januari JATMA 2024.
Tarikh akhir penerimaan: 11 Oktober 2023
Penyerahan makalah: ijmwc@ukm.edu.my
Laman Jurnal: www.ukm.my/jatma