Sekalung penghargaan & terima kasih diucapkan kepada En. Ahmad Bazri Mokhtar

Sekalung penghargaan & terima kasih diucapkan kepada En. Ahmad Bazri Mokhtar, atas segala jasa dan khidmat bakti sepanjang menjalankan tugas sebagai Penolong Pendaftar Kanan di ATMA sehingga 17 Mac 2024.

Tulus ikhlas daripada seluruh warga ATMA, UKM.