Sekalung penghargaan & terima kasih diucapkan kepada Puan Hasbi Mat Harun

Sekalung penghargaan & terima kasih diucapkan kepada Puan Hasbi Mat Harun, atas segala jasa dan khidmat bakti sepanjang menjalankan tugas sebagai Penolong Pendaftar Kanan di ATMA sehingga 12 Mei 2024.
Tulus ikhlas daripada seluruh warga ATMA, UKM.