Seminar Antarabangsa ke-11 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu (EHMAP-11)

Seminar Antarabangsa ke-11 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu (EHMAP-11)

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM dengan kerjasama Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia akan menganjurkan Seminar Antarabangsa EHMAP-11 pada 27-28 Julai 2023.

Kami amat berbesar hati mengundang para pengkaji, ahli akademik, para pelajar siswazah, dan pencinta warisan persekitaran alam Melayu untuk menghantar kertas kerja untuk dibentangkan dalam seminar ini seperti pada ketetapan berikut:

Tarikh: 27-28 Julai 2023 (Khamis-Jumaat)

Tempat: AnCasa Residences, Port Dickson, Malaysia

Yuran Pembentang/ Poster:

RM600 – Awal

RM700 – Selepas 15 Mac 2023

Yuran Peserta:

RM400 – Awal

RM500 – Selepas 15 Mac 2023

Makalah yang diterima akan diterbitkan ke dalam e-prosiding. Penulis dijemput untuk menerbit dalam prosiding IOP berindeks Scopus dengan bayaran tambahan)

Pendaftaran & maklumat lanjut: https://tinyurl.com/ehmap-11