SEMINAR ANTARABANGSA MANUSKRIP MELAYU 2022 (SEMALU II)

SEMINAR ANTARABANGSA MANUSKRIP MELAYU 2022 (SEMALU II)
Sukacita dimaklumkan bahawa terdapat penukaran tarikh penganjuran Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu Kali ke–2, 2022 (SEMALU II) kepada tarikh baharu:
Tarikh: 24 November 2022 / Khamis
Masa: 8.30 Pagi – 5.30 Petang
Medium: Dalam talian – Webex