Syarahan Khas Sempena Sambutan Jubli Emas ATMA

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Syarahan Khas sempena sambutan Jubli Emas ATMA pada ketetapan seperti berikut:

  • Tarikh: 15 Disember 2022
  • Masa: 9.30 Pagi
  • Tempat: Bilik Majlis, Bangunan Canselori, UKM

oleh SN Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh, Mantan Pengarah ATMA ke-2.