Tahniah! Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin

Setinggi- tinggi tahniah kepada Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin di atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pakar Warisan Bahasa dan Persuratan di bawah akta warisan kebangsaan 2005,  Jabatan Warisan Negara (2020-2021)